За контакт:
+359 899 777 373

Лизингов калкулатор

Параметри на лизиновия план
Стойност на МПС без ДДС
Invalid Input

Цена на автомобила в лева без ДДС.

Парична гаранция
Invalid Input

Авансова вноска (в проценти) - минимум 30% (от цената без ДДС) Върху нея не се начислява ДДС.

Срок на лизинговия договор в месеци
Invalid Input

Срокът на лизинга е от 12 месеца до 48 (максимален срок).

Лизингова вноска без ДДС
Invalid Input

Лизингова вноска с ДДС
Invalid Input

В офертата не са включени разходите по придобиване и регистрация на автомобила, застраховки и др. такси дължими по повод на сключения договор за оперативен лизинг.